Waarom is de realisatie van een duurzaam gebouw zo belangrijk?

We kunnen vaststellen dat de behoeften aan energie tegenwoordig aanzienlijk groter is in vergelijking met vroeger. De digitalisering heeft daar uiteraard zonder meer haar steentje aardig aan bijgedragen. Dat het energieverbruik stijgt was dus te verwachten, maar de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen kan dat sterk toegenomen verbruik maar nauwelijks opvangen. Bovendien is het zo dat er overal ter wereld wordt gekeken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Ook binnen de bouwsector is dit een cruciaal aspect waar aandacht aan moet worden besteed. Hoe dan ook, stel jij je tegenwoordig nog de vraag waarom de realisatie van een duurzaam gebouw nu precies zo belangrijk is en waar je daarbij allemaal rekening mee moet houden? Lees dan vooral snel verder!

Welk probleem stelt er zich tegenwoordig concreet?

Het bevolkingsaantal neemt stelselmatig toe. Dit zorgt ervoor dat er ook steeds meer gebouwen moeten worden gerealiseerd om die bevolkingsgroei op te kunnen vangen. Bij de realisatie van een nieuw gebouw is echter van belang om nadrukkelijke aandacht te besteden aan de duurzaamheid waarover ze beschikt. Op dit vlak moet er worden gedacht aan twee verschillende zaken, namelijk:

  1. De manier waarop er wordt omgesprongen met het drinkwater;
  2. De manier waarop energie wordt verbruikt en hoe dat kan worden gecompenseerd;

Voor Europa, maar eigenlijk ook voor de meeste andere delen van de wereld, geldt dat het energieverbruik alleen maar verder toeneemt. Dit terwijl de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen net afneemt. Om te voorkomen dat we op een zeker ogenblik tegen problemen aan gaan lopen is de realisatie van een duurzaam gebouw de beste oplossing. Hoe kan zo’n gebouw nu echter precies worden gerealiseerd? Dat kom je te weten verderop deze pagina.

Waar rekening mee te houden bij een duurzaam gebouw realiseren?

Er zijn verschillende zaken waar rekening mee moet worden gehouden wanneer je een echt duurzaam gebouw wenst te realiseren. Aanvankelijk moet het pand uiteraard goed worden geïsoleerd. Op deze manier wordt warmteverlies voorkomen waar de verwarmingsinstallaties aanzienlijk minder moeten compenseren. Op deze manier alleen al is het mogelijk om het energieverbruik behoorlijk terug te dringen. Dit is echter nog niet alles. We kunnen namelijk pas echt spreken van een duurzaam gebouw wanneer ze in staat is om haar eigen energieverbruik te compenseren. Dit kan gebeuren door het zelf opwekken van groene energie. Zonnepanelen lenen zich hier op moment van schrijven in de meeste gevallen nog steeds het best voor.

Het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld het dak van een gebouw is reeds een uitstekend begin. Je dient dan ook de vraag te stellen wat je moet doen met de energie die je op moment van opwekking niet meteen nodig hebt. Het zou uiteraard zonde zijn wanneer deze verloren zou gaan. Veel interessanter is het dan ook om daarvoor te kijken naar van een energieopslag onder de vorm van warmtebatterijen. Deze batterijen kunnen zonder probleem worden gebruikt om zowel wind- als zonne-energie in op te slaan. Zo beschik je altijd over extra, duurzame energie op die momenten wanneer jij (of je gebouw) daar behoeften aan hebt. 

Aanbevolen artikelen