Wat is SVOH? 

Het spreekt voor zich dat vandaag de dag stevig de kaart van de verduurzaming wordt getrokken. Dat is nodig omwille van verschillende redenen. Niet alleen kan er op deze manier een meerwaarde voor ons klimaat en ons milieu worden gerealiseerd, maar daarnaast helpt het eveneens om bijvoorbeeld de vaste energiekosten te verlagen. Ook verhuurders van woningen dienen hier vandaag de dag bijzondere aandacht aan te besteden. Gelukkig is het mogelijk om bij het verduurzamen van een woning aanspraak te kunnen maken op verschillende subsidies. Het gaat hierbij onder meer om deze van het SVOH. Alles wat je zeker over deze subsidie dient te weten ontdek je hieronder. 

Waarvoor staat de afkorting SVOH? 

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar waar de afkorting SVOH nu precies voor staat. Wanneer we dit gaan doen kunnen we vaststellen dat deze staat voor ‘Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen’. Voor deze regeling geldt dat ze in het leven werd geroepen in de maand april van het jaar 2022. Ze moest ervoor zorgen dat verhuurders van particuliere evenals bestaande woningen een extra duwtje in de rug kregen om bepaalde verduurzamingswerken uit te kunnen voeren. De subsidie van het SVOH staat erom bekend behoorlijk aantrekkelijk te kunnen zijn. In de praktijk kon ze dan ook zomaar oplopen tot een slordige 6.000 euro per woning. Dit gezegd hebbende bleek de interesse in de SVOH subsidie in eerste instantie vrij beperkt te zijn. De reden daarvoor moest niet ver worden gezocht.

Soepelere voorwaarden om de subsidie aan te vragen

Met ingang van 1 april 2023 werd ervoor gekozen om de voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van de subsidie danig flexibeler te maken. Eén van de belangrijkste versoepelingen waarvan sprake is heeft te maken met het feit dat het nu eveneens voor verhuurders van panden in de vrije sector mogelijk is om een dergelijke subsidie aan te vragen. Dat is een behoorlijke verandering die werd doorgevoerd. In eerste instantie was het immers zo dat de subsidie uitsluitend kon worden aangevraagd door verhuurders van woningen die vielen onder de zogenaamde liberalisatiegrens. 

Bovenstaande gezegd hebbende kan er worden vastgesteld dat er ook voor de oorspronkelijke doelgroep sprake is van enkele nieuwe veranderingen en aldus belangrijke versoepelingen. Vanaf april van het jaar 2023 zal er bij de toekenning van een SVOH subsidie bijvoorbeeld niet langer worden gekeken naar de huurprijs waarvan sprake is. Dat geldt bovendien eveneens voor het aantal huurwoningen. Dit betekent dat het ook voor verhuurders van een groter aantal huizen (meer dan 100 bijvoorbeeld) mogelijk wordt om de subsidie aan te vragen.

Zeker de moeite waard om aan te vragen!

Voor heel wat verhuurders van bestaande vakantiewoningen welke bijvoorbeeld nog niet of slechts in zeer beperkte mate zijn verduurzaamd is het zo dat ze steeds vaker problemen ondervinden om hun pand vlot verhuurd te krijgen. Het aanvragen van de subsidie van het SVOH kan daar verandering in brengen. Op deze manier kan je immers zomaar rekenen op een financiële compensatie ten belope van een bedrag van maximaal 6.000 euro per huis. Het spreekt voor zich dat je hier al verschillende niet onbelangrijke aanpassingen mee kan laten realiseren. In ieder geval, ben jij ook een verhuurder van één of meerdere woningen? Dan is het zeker de moeite waard om na te gaan welke mogelijke (financiële) meerwaarde deze subsidie ook voor jou kan creëren. 

Aanbevolen artikelen