De uitstoot van CO2 reduceren binnen je bedrijf? Gebruik deze tips

Een ISO 9001 certificering is een duidelijke manier voor afnemers om te zien dat een bedrijf serieus bezig is met kwaliteitsmanagement. Duurzaamheid is een onderwerp wat hier ook onder valt en daar gaat deze tekst over. Hoe kan je de CO2 uitstoot reduceren?

De ISO 9001 certificering voor kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is continu bezig met het streven naar de zo hoog mogelijke kwaliteit van een organisatie, dienst, product of productieproces. Voor een heel bedrijf geldt het zo dat wanneer er een stevig kwaliteitsmanagement aan de basis staat er een echte boost gegeven kan worden aan de motivatie van de leidinggevenden en medewerkers. Het is naast duurzaam bezig zijn voor onze planeet, ook van groot belang dat jij op een goede manier omgaat met iedereen in je bedrijf. Dan ben je een echte duurzame onderneming.

Uitstoot in kaart brengen door een CO2-prestatieladder certificering

Een CO2-prestatieladder certificering laat zien dat je inzicht hebt in de CO2 uitstoot van je bedrijf. Het instrument laat de CO2-emissie zien en het energieverbruik. Deze tool heeft als doel om tot een duurzame vermindering te komen van de CO2 uitstoot binnen je bedrijf. Het bestaat uit vijf verschillende niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe beter je bedrijf bezig is met het reduceren van de CO2 uitstoot. Het is daarom een echte erkenning voor bedrijven die op een duurzame en structurele manier werken aan het reduceren van de uitstoot. 

Tips die je kunt toepassen met de CO2-prestatieladder certificering

Het verminderen van het energieverbruik is goed te zien door het gebruik maken van de Co2-prestatieladder. Als bedrijf kun je door hier goed op te letten veel uitstoot reduceren. Tips daarbij zijn bijvoorbeeld de lichten uit te laten in de nacht of wanneer het niet nodig is. Daarbij hoef je door goede isolatie minder energie te verbruiken. De uitstoot van je bedrijf verminderen kan ook door duurzame inkopen te doen. Daarnaast kun je gaan kijken of het mogelijk is het transport te vergroenen. Is het mogelijk om elektrisch te gaan rijden of haal de zuinigste auto’s binnen. Stimuleer het gebruik van fietsen en OV door medewerkers en kijk of thuiswerken soms een optie is. Wees bij alles zuinig met de materialen en grondstoffen die je gebruikt. Let daarbij op dat je gerecycled materiaal kan gebruiken en dat je al het afval goed scheidt. Door gebruik van de CO2-prestatieladder is de situatie van je bedrijf in de gaten te houden.

Aanbevolen artikelen