Duurzaamheid en innovatie

Bedrijven kunnen op verschillende gebieden innoveren. Bij innovatie gaat het om iets “nieuws”. Dit is een heel groot begrip en kunnen zowel externe als interne veranderingen met zich meebrengen. Intern kan er bijvoorbeeld innovatie plaatsvinden binnen de bedrijfsstructuur. Externe veranderingen kunnen plaatsvinden op het gebied van overname. Een van de misschien wel meest belangrijke soorten van innoveren, is innovatie op gebied van duurzaamheid. Bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld hun productie of transportprocessen verduurzamen om een beetje beter voor het milieu te zorgen. Vanuit de overheid worden er dan ook verschillende subsidies beschikbaar gesteld om duurzaamheid te stimuleren. Op Leap.nl kun je alles nog een keer nalezen en nog meer informatie vinden over duurzaamheidssubsidies. 

EIA

Wanneer een bedrijf actief bezig is met energiebesparing in de zin van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in gebouwen, apparatuur en processen, dan kan de EIA nog wel eens goed van pas komen. De EIA staat voor Energie Investeringsaftrek. Zo kan er dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de investeringsaftrek voor zonnepanelen, maar ook subsidie voor ledverlichting of warmtepompen vallen binnen de Energie Investeringsaftrek. Het is dé subsidie waarmee de overheid bedrijven probeert te stimuleren om actief in te zetten op energiebesparing. 

MIA / VAMIL

Wanneer de focus uitgaat naar het investering in schonere transportmiddelen, het verlagen van grondstofverbruik in productiemachines of wanneer je van plan bent om duurzaam te gaan bouwen, dan is daar de MIA / VAMIL voor.  Kortom gaat het hierbij om het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil-regeling) kunnen je dan tegemoetkomen. Dit is de manier van de overheid om bedrijven te stimuleren voor het verduurzamen van de bedrijfsmiddelen. 

SDE++

De SDE++ is de opvolger van de SDE+ en staat voor Subsidieregeling Duurzame Energieproductie & CO2-reductie. Zoals de naam al zegt, stimuleert deze subsidie naast duurzame energieproductie ook de vermindering van CO2 uitstoot. Door deze combinatie kunnen meerdere projecten in aanmerking komen voor de subsidie. Zo biedt de SDE++ de mogelijkheid voor subsidie voor de inzet van technieken voor nieuwe duurzame vormen van energie en de reductie van CO2. De SDE++ is er speciaal voor bedrijven die zich hierin kunnen vinden.

LIFE

De LIFE subsidie draagt bij in de kaders van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. Het is dan ook een Europees subsidietraject. De doelen die met deze subsidie gerealiseerd worden zijn van de European Green Deal. De LIFE subsidie is onderverdeeld in vier verschillende programma’s. Natuur & biodiversiteit richt zich op het beschermen van natuurgebieden, het beschermen van bedreigde soorten en het behouden van natuurlijke hulpbronnen. Een tweede is de circulaire economie en kwaliteit van leven en richt zich op een efficiënt gebruik van hulpbronnen, het hergebruiken van afval, het verminderen van geluidsoverlast, en de kwaliteit van de lucht, het water en de bodem staan ook hoog op de agenda. Een derde categorie is de klimaatmitigatie en adaptatie en gaat over het terugdringen van broeikasgassen of (positieve)verandering brengen in het klimaat. Een laatste categorie is de hernieuwbare energietransitie en staat in het kader van de overgang op een energie-efficiënte en klimaatneutrale economie.

Bron: https://www.leap.nl/ 

Aanbevolen artikelen