Waarom wordt er onderzoek gedaan naar vleermuizen?

Misschien heb je wel eens gehoord van het fenomeen vleermuisonderzoek. De naam verraadt eigenlijk al wel wat dit inhoudt, namelijk onderzoek naar vleermuizen. Bij een vleermuis wordt er onderzocht welke soorten vleermuizen er bij jou in de omgeving leven. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe ze dit gebied gebruiken. Zo wordt dit inzichtelijk en kan men hierop in gaan spelen, bijvoorbeeld door natuur inclusief te bouwen. We kunnen ons voorstellen dat het onderzoek nu nog een beetje abstract klinkt. In dit artikel zullen we je er daarom wat meer over vertellen. Zo ben je straks goed op de hoogte over vleermuisonderzoeken en kan je kijken of dit misschien ook wat voor jou is. 

Wat houdt het precies in?

Wanneer er een vleermuisonderzoek plaats gaat vinden, wordt dit over het algemeen gedaan door een professioneel team. In Nederland is het zo dat vleermuizen beschermd zijn. Hier is zelfs een wet voor gemaakt, namelijk de Wet natuurbescherming. Je zal het misschien niet geloven, maar alle 17 soorten zijn beschermd. Daarom kan het zijn dat als je een stuk grond hebt gekocht en hier op wilt bouwen. Dat de aanwezigheid van vleermuizen flink roet in het eten schopt. Omdat daardoor de bouw flink aangepast kan moeten worden.

Een onderzoek naar vleermuizen in een bepaald gebied wordt over het algemeen gedaan door middel van veldbezoeken. Dit zijn er vaak meerdere die plaatsvinden gedurende een bepaalde periode. Het doen van zo’n onderzoek is vaak wel complex, omdat vleermuizen verschillende verblijfplaatsen hebben tijdens de verschillende tijden van het jaar. Over deze verschillende periodes zullen we je in de volgende alinea wat meer vertellen. 

In welke periode kan je vleermuisonderzoek te doen? 

Vleesmuisonderzoek vindt dus vaak in een bepaalde periode plaats. Eigenlijk zijn er zelfs twee periodes waarin ze plaats kunnen vinden. De eerste is vanaf halverwege mei tot halverwege juli. De tweede is van halverwege augustus tot eind september. Deze periodes hebben te maken met de verblijfplaatsen van de vleermuis. Wanneer je zo’n onderzoek aanvraagt, zullen de experts je adviseren over de periode. Hopelijk hebben we je op deze manier genoeg geìnformeerd. Wist je trouwens dat er ook allerlei onderzoeken naar andere diersoorten worden gedaan? Er leven nog best wat diersoorten in Nederland die beschermt zijn volgens de natuurwet. Zo heb je bijvoorbeeld een onderzoek naar vogels, muizen, reptielen en amfibieën. Zie hier voor meer informatie over het vogelonderzoek.

Aanbevolen artikelen